Współpracownik do wsparcia użytkowników (Helpdesk)

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydział Administracji i Wsparcia Technologicznego)

poszukuje

współpracownika do wsparcia użytkowników (Helpdesk)

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • zapewnianie wsparcia informatycznego użytkownikom wewnętrznym firmy zdalnie oraz stacjonarnie,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych,
 • monitorowanie i bieżąca obsługa zgłoszeń użytkowników w systemie obsługi zgłoszeń,
 • współpraca z wyspecjalizowanymi działami technicznymi,
 • usuwanie doraźnych problemów związanych z działaniem oprogramowania i sprzętu IT,
 • wsparcie Wydziału Administracji i Wsparcia Technologicznego w bieżących działaniach.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • praktycznej wiedzy  z szeroko rozumianego help-desk’u IT,
 • umiejętność diagnozowania usterek sprzętowych, programowania i sieciowych,
 • znajomości architektury PC oraz Apple,
 • znajomość systemu Windows 10, Off2016/19, MacOS (znajomość systemu Linux będzie dodatkowym atutem),
 • znajomości systemów wideokonferencji (ZOOM, MS TEAMS i pozostałych),
 • znajomości Android, iOS,
 • obsługa systemu OTRS,
 • komunikatywności, chęci niesienia pomocy i pozytywnego podejście do użytkownika,
 • umiejętności samodzielnego konfigurowania różnorakich urządzeń peryferyjnych,
 • znajomości jęz. angielskiego umożliwiającej prowadzenie korespondencji serwisowej,
 • umiejętności samodzielnego, logicznego i kreatywnego myślenia w przypadku pojawienia się zgłoszenia serwisowego,
 • zdolności interpersonalnych: kultury, cierpliwości i przychylnego podejścia do użytkowników,
 • umiejętności pracy pod presją czasu, organizacji własnego czasu pracy i dyscypliny,
 • inicjatywy w podejmowanych działaniach,
 • chęci samorozwoju i doskonalenia,
 • dobrej kondycji fizycznej umożliwiającej przenoszenie cięższych urządzeń peryferyjnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość: Windows Server, Lotus Domino, SAGE, Płatnik,
 • znajomość central telefonicznych i ruchu telefonicznego (system SLICAN),
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o przesyłania aplikacji do 23 maja 2021 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a2a9d2f5bbab4296be88c577ca857ea5

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3.  
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy(w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.04.23 16:14
Aktualizacja: 2021.05.06 14:20
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim