Współpracownik ds. komunikacji wewnętrznej i projektów HR

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje współpracownika do wykonywania usług w zakresie:

 komunikacji wewnętrznej i projektów HR

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie działań związanych z komunikacją wewnętrzną, w tym związaną z wdrażanymi zmianami i przekształceniami organizacji – opracowywanie i realizacja strategii komunikacji dla poszczególnych przedsięwzięć w kontekście całościowego procesu zmiany, rozwijanie istniejących i kreowanie nowych kanałów komunikacji wewnętrznej, a w ramach tego: udział w opracowywaniu dokumentów wewnętrznych IAM, przygotowywanie i publikowanie informacji i komunikatów, prowadzenie spotkań i newslettera,
 • udział w opracowywaniu, wdrażaniu i bieżącej administracji projektów z obszaru HR, będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby organizacji,
 • wsparcie IAM w prowadzeniu działań rozwojowych i szkoleniowych.

 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz doświadczenie w obszarze komunikacji wewnętrznej i projektów HR,
 • masz doświadczenia związane z udziałem z przebudowie organizacji, komunikowaniu zmiany i w komunikacji kryzysowej,
 • posiadasz wykształcenie wyższe - mile widziane w zakresie psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewne,
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą, łatwo nawiązujesz kontakty i potrafisz budować pozytywne relacje,
 • potrafisz wpływać na innych, zarażać ich swoimi ideami, przekonywać do propozycji,
 • proaktywnie szukasz rozwiązań i masz energię do działania,   
 • doskonale organizujesz swoją pracę, a presja czasu nie stanowi dla Ciebie problemu,
 • swobodnie posługujesz się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie.

 

Oferujemy współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Termin przesyłania aplikacji do 30 września 2021.

W celu zaaplikowania prosimy kliknąć w poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5515898b5f904dbd95a94c684165dfa9

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.06.02 14:19
Aktualizacja: 2021.09.15 14:25
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim