Współpracownik - specjalista ds. mediów społecznościowych

Oferta współpracy

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydziału Marketingu)

poszukuje specjalisty ds. mediów społecznościowych

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres współpracy obejmuje m. in.:

 • realizowanie działań z zakresu komunikacji działalności IAM w mediach społecznościowych Instytutu,
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim w mediach społecznościowych Instytutu,
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim przeznaczonych na stronę internetową iam.pl,
 • opracowywanie harmonogramu, zamieszczania treści oraz rekomendowanie treści i materiałów graficznych,
 • obsługę strony www.iam.pl w wersji polskiej i angielskiej,
 • aktywizowanie i moderowanie społeczności internetowych oraz poszukiwanie nowych form promocji, dobór odpowiednich kanałów mediów społecznościowych,
 • zarządzanie kompleksowymi kampaniami oraz prowadzenie profili Instytutu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • biegłej znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kanałów i strony,
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki humanistyczne,
 • znajomości narzędzi i kanałów social media oraz bieżących trendów,
 • doświadczenia w przygotowaniu treści oraz moderacji,
 • umiejętności tworzenia krótkich, angażujących treści,
 • znajomości narzędzi takich jak Manager Reklam Facebook,
 • samodzielności i kreatywności,
 • dobrej organizacji pracy i dbałości o detale.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza o polskiej kulturze i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury, 
 • znajomość narzędzi Google Analitics i Google Ads,
 • doświadczenie w zarządzaniu stronami internetowymi przez CMS (Drupal).

Oferujemy:

 • fantastyczne, międzynarodowe projekty kulturalne Instytutu i portal Culture.pl - którymi  będziesz się zajmowała/zajmował każdego dnia,
 • współprace w gronie zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów,
 • działania w obszarze marketingu na skalę międzynarodową,
 • współprace na umowę cywilnoprawną.
   

Na aplikacje czekamy do 30 września 2021.

Aby zaaplikować na to stanowisko należy kliknąć poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c9e8669db3b7424cbe15dda8ccbb1e4a

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.09.01 15:09
Aktualizacja: 2021.09.15 14:22
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim