Współpracownik - specjalista w sprawach finansowych

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydział Marketingu)

poszukuje do współpracy

specjalisty w sprawach finansowych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres świadczonych usług będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury (w tym
  w szczególności projektów związanych z komunikacją i promocją tych wydarzeń),
 • administrowanie budżetami projektów realizowanych w Wydziale,
 • sprawdzanie i weryfikowanie umów oraz dokumentów finansowych pod względem zgodności
  z zaplanowanymi kosztorysami oraz założonymi źródłami ich finansowania wraz z monitorowaniem ich obiegu,
 • monitorowanie i inicjowanie obiegu wniosków o dokonanie wydatku przy współpracy merytorycznej z pracownikami Wydziału,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań,
 • koordynację realizacji i rozliczania umów oraz przetargów realizowanych w Wydziale,
 • nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń realizowanych w Wydziale,
 • współpracę z kadrą kierowniczą Wydziału oraz wyznaczonymi pracownikami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie Wydziału w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej,
 • wsparcie pracowników Wydziału przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.

       Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki związane z ekonomią i finansami,
 • doświadczenia w administrowaniu budżetem, planowaniu i rozliczaniu budżetów projektów
 • doświadczenia w pracy z umowami i dokumentami księgowymi,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • zdolności analitycznych i dbałości o szczegóły,
 • wysokich umiejętności efektywnego angażowania się w wiele działań i pod presją czasu,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

 

       Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • doświadczenie w zakresie planowania budżetów przedsięwzięć kulturalnych i rozliczaniu realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą, ze wskazaniem na projekty związane
  z komunikacją i promocją,

 

       Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • współpracę z prestiżową instytucją realizującą projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki,
 • profesjonalne środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

      CV  prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do 9 stycznia 2022

       W celu zaaplikowania prosimy kliknąć w poniższy link:

       https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=25...

 

       Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

 

Opublikowano: 2021.11.05 18:04
Aktualizacja: 2022.01.17 16:34
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki