Współpracownik z Wydziałem Księgowości w charakterze Specjalisty ds. finansowo-księgowych

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby/firmy do współpracy z Wydziałem Księgowości w charakterze Specjalisty ds. finansowo-księgowych. 

Do zadań współpracownika należeć będzie, m. in.:

 1. Księgowanie faktur, rachunków, dokumentów PK;
 2. Sporządzanie i księgowanie rozliczeń kosztów podróży i innych kosztów generowanych przez pracowników; 
 3. Sporządzanie rozliczeń zaliczek, kontrola rozrachunków;
 4. Nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów do okresowych sprawozdań finansowych;
 5. Nadzór nad obiegiem umów i dokumentów;
 6. Kontrola rozrachunków z podwykonawcami w zakresie pobranych zaliczek, kosztów podróży i  innych należności i/lub zobowiązań;
 7. Pozostałe prace zlecone przez przełożonego i Dyrekcję Instytutu. 

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy w księgowości;
 2. Komunikatywność;
 3. Doświadczenie w zakresie administrowania i rozliczania projektów;
 4. Bardzo dobra znajomość Excela;
 5. Wysokie zdolności organizacyjne;
 6. Umiejętność pracy wielozadaniowej i pracy pod presją;
 7. Wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.); 
 2. Znajomość programu IBM Notes (Lotus); 
 3. Doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych / współpraca z zagranicą;
 4. Wykształcenie: rachunkowość i finanse, ekonomia;
 5. Znajomość języków obcych.
 6. Forma współpracy: umowa o świadczenie usług z osobą fizyczną lub prowadząc działalność gospodarczą w okresie do 31 sierpnia 2018 r. z możliwością przedłużenia.

 List motywacyjny + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 9 marca 2018 roku, tytułując mail „Księgowość”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 VIII 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” Informacja na temat administrowania danymi: niezależnie od wyniku procesu wyboru, IAM zachowuje nadesłane oferty w bazie danych pod kątem przyszłych rekrutacji. Dane będą przechowywane w bazie przez rok od terminu nadesłania. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z rekrutacją jest Instytut Adama Mickiewicza, adres siedziby: ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa. Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 VIII 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Opublikowano: 2018.02.28 15:25
Aktualizacja: 2018.03.23 12:02
Autor: Dagmara Staga
Wprowadzenie: Dagmara Staga