Spotkanie Rady IAM

8 września odbyło się spotkanie Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Rada po raz pierwszy obradowała w nowym składzie.

 

Podczas spotkania akty powołania do stałego składu Rady wręczył prof. dr hab. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada obradowała pod przewodnictwem prof.  dr. hab. Zdzisława Krasnodębskiego, posła Parlamentu Europejskiego.

 

Członkowie Rady:

 1) Profesor Jack Lohman CBE, Dyrektor Royal British Columbia Museum (Kanada);

2) Joanna Wnuk-Nazarowa, Dyrektor Naczelna i Programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia;

3) Profesor dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie;

4) Dr Artur Szklener, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

5) Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

6) Jan Dziedziczak,  Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Rada pozytywnie oceniła pierwszy rok pracy dyrektora Krzysztofa Olendzkiego oraz wypowiedziała się z uznaniem o planach Instytutu Adama Mickiewicza na lata 2017-2019. Szczególnie podkreślano znaczenie nowych projektów w tym Digital Culture oraz zainicjowanych nowych programów skierowanych do krajów Europy Środkowo – Wschodniej.

Rada z uznaniem przyjęła informację nt. realizacji programu POLSKA 100 (3 Priorytet Programu Wieloletniego Niepodległa), za którego przygotowanie i realizację odpowiedzialny jest Instytut.