Wizyty studyjne i rezydencje

WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne to jeden z podstawowych elementów działalności Instytutu. Narzędzie to służy strategicznemu planowaniu projektów oraz promocji polskiej kultury w najważniejszych instytucjach na świecie. Dzięki organizowanym przez Instytut wizytom, Polskę odwiedzają najwybitniejsi przedstawiciele świata kultury: dyrektorzy festiwali, animatorzy kultury, twórcy i artyści, krytycy, kuratorzy i dziennikarze. Co roku, w ramach ponad 100 wizyt studyjnych zorganizowanych przez Instytut, Polskę odwiedza średnio ponad 300 wpływowych i opiniotwórczych osób.

Efektem tych działań jest stale rozrastająca się baza praktycznej wiedzy o działaniach kulturalnych najbardziej interesujących dla odbiorców z zagranicy. Zaproszeni goście mają okazję zapoznać się ze współczesną Polską, polską ofertą kulturalną oraz nawiązać kontakty służące rozwijaniu długofalowej współpracy z polskimi artystami i instytucjami kultury.

REZYDENCJE

Rezydencje artystyczne dla polskich artystów, kuratorów i projektantów to jedna z najskuteczniejszych form budowania sieci kontaktów między artystami a instytucjami kultury na świecie. Dzięki licznym rezydencjom utrwalana jest obecność polskich artystów za granicą, powstają międzynarodowe koprodukcje i projekty artystyczne, a także inicjowany jest międzynarodowy przepływ idei i doświadczeń.

Instytut współpracuje z licznymi centrami rezydencyjnymi na całym świecie, m.in. Akademie Schloss Solitude i Gasworks, WebDance, Abrons Art Center, Southbank oraz innymi partnerami, wyłonionymi m.in. w efekcie wizyt studyjnych.

Johan Sjöström

Sztuki wizualne

wizyta studyjna

Eva Nygårds

Sztuki wizualne

wizyta studyjna

Kristoffer Arvidsson

Sztuki wizualne

wizyta studyjna

Virgílio Ferreira

Sztuki wizualne

wizyta studyjna

Strony