WOMEX 2020 – komunikat dla Wnioskodawców

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na tegoroczne Targi WOMEX, na które nabór ogłoszony został 20 sierpnia 2020 r. 

Złożone wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez zespół muzyki aktualnej IAM oraz przedstawicieli Music Export Poland. Niemniej jednak, w związku z decyzją rządu węgierskiego o czasowym zamknięciu granic państwa, IAM czasowo wstrzymuje dalsze procedowanie w ramach ww. naboru, do czasu potwierdzenia możliwości uczestnictwa przez polskich przedstawicieli w tegorocznej edycji WOMEX. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: [email protected].