Wyniki posiedzenia: wrzesień 2022 r.

Wyniki posiedzenia Komisji z 7 września 2022 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 69
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 19
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 16 punktów