Wyniki posiedzenia: Luty 2024 r.

Wyniki posiedzenia Komisji z dnia  08.02.2024 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 77
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 54
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 18 punktów