Wyniki posiedzenia - listopad 2021

Wyniki posiedzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 32.
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 23.
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów.