Wyniki posiedzenia - lipiec 2021

Wyniki posiedzenia z dnia 2 lipca 2021 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 33
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 25
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów.