Wyniki posiedzenia - styczeń 2021

Wyniki posiedzenia z dnia 11 stycznia 2021 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 18
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 16
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów.