Wyniki posiedzenia - wrzesień 2020

Wyniki posiedzenia z dnia 2 października 2020 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 15
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 9

Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów