Wyniki posiedzenia - styczeń 2020

Wyniki posiedzenia z dnia 7 lutego 2020 r.

 

Liczba wniosków rozpatrywanych: 55
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 33
 
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów