Wyniki posiedzenia - marzec 2020

Wyniki posiedzenia z dnia 6 marca 2020 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 58
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 37

Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów