Wyniki posiedzenia - listopad 2019

Wyniki posiedzenia z dnia 8 listopada 2019 r.

 

Liczba wniosków rozpatrywanych: 41
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 21
 
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów