Wyniki posiedzenia - maj 2019

LIPIEC 2019Wyniki posiedzenia z dnia 3 lipca 2019 r.

 

Liczba wniosków rozpatrywanych: 81
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 46
 
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów