Wyniki posiedzenia - kwiecień 2021

Wyniki posiedzenia z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 23
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 18
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów.