Wyniki posiedzenia - styczeń 2020

Wyniki posiedzenia z dnia 13 stycznia 2020 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 50
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 33
 
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów