Wyniki posiedzenia - wrzesień 2019

Wyniki posiedzenia z dnia 6 września 2019 r.
 
Liczba wniosków rozpatrywanych: 91
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 34
 
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 15 punktów

WRZESIEŃ 2019