Wyniki posiedzenia - październik 2021

Wyniki posiedzenia z dnia 5 października 2021 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 47
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 35
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów