Edycja 2020

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w programie dotacyjnym Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na  2020 rok zostały wprowadzone zmiany, które mają ułatwić  beneficjentom programu realizację dofinansowanych w programie zadań w warunkach obowiązywania stanu epidemii. 

Zmiany na rok 2020 obejmują:

  • możliwość wprowadzenia przez beneficjentów modyfikacji w projektach - zarówno merytorycznych jak i finansowych, np. realizację zadania online czy też zmniejszenie lub całkowitą rezygnację z zadeklarowanego wkładu własnego;
  • rozszerzenie wykazu kosztów kwalifikowanych o pozycje pozwalające na realizację projektów również on-line

Wszystkie zmiany w realizowanych zadaniach wymagają uzyskania zgody Dyrektor IAM. Powyższe zmiany nie dają możliwości ani przeniesienia realizacji zadania, ani też wydatkowania przyznanych środków w roku 2021.

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowany wykaz kosztów kwalifikowanych znajdą Państwo poniżej:

OGŁOSZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

w sprawie zmian w zakresie realizacji zadań finansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem w dniu 13 listopada 2019 r. przez Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza naboru do programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” na rok 2020, realizowanego w terminie do 16 grudnia 2019r. 

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2020. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022.

Nadesłano 156 wniosków, z czego 153 wnioski poprawne formalnie oceniono według kryterium strategicznego

i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 49 zadań.

Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 28 900 460 złotych dotacji. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 19 krajach,

na trzech kontynentach, w terminie do końca 2020 roku.

KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2020

INFORMACJA O NABORZE

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza Kulturalne pomosty  jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w załączniku do Regulaminu - Wytyczne programowe do programu IAM „Kulturalne pomosty”, muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2020. Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca przy realizacji projektów polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.

 

PDF icon REGULAMIN 2020

PDF icon WYTYCZNE PROGRAMOWE

PDF icon POMOC PUBLICZNA_ZAŁ NR 4 DO REGULAMINU

Plik INSTRUKCJA JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

PDF icon KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2020

PDF icon KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2020

PDF icon KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2020