Jak złożyć wniosek

Termin składania wniosków

Termin naboru wniosków upływa z dniem 10 grudnia 2017 r.

Potwierdzenia wniosków złożonych dnia 10 grudnia, mogą zostać wysłane pocztą ze stemplem z 11 grudnia 2017.

Wszystkie wnioski złożone w naborze do dnia 24 listopada zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a wnioskodawca poinformowany o ewentualnych błędach bądź uchybieniach.

 

Gdzie składać wnioski

  • Wszystkie wnioski do programu należy składać za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), pod adresem   https://eboi.iam.pl
  • Obsługa techniczna EBOI pomaga w problemach technicznych w godzinach 8 – 16, pod numerem telefonu 61 624 00 88 oraz pod adresem [email protected].
  • Wnioskodawcy posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny wypełniają wniosek, a następnie przesyłają go, wyłącznie przez system EBOI, w regulaminowym terminie.
  • Wnioskodawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poza złożeniem wniosku przez system EBOI, drukują dodatkowo Potwierdzenie złożenia wniosku, w regulaminowym terminie dostarczają je, podpisane przez osoby upoważnione, w 1 egzemplarzu, na adres:

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie:
wniosek do programu IAM „Kulturalne pomosty”

 

Potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do instytucji zarządzającej (IAM) na etapie naboru.

 

Ponieważ program jest w początkowej fazie, będziemy Państwu wdzięczni za przesłanie uwag dotyczących funkcjonalności wniosku na adres mailowy: [email protected].