Wyniki naboru „Kulturalne pomosty” na rok 2020

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2020. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022.

Nadesłano 156 wniosków, z czego 153 wnioski poprawne formalnie oceniono według kryterium strategicznego i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 49 zadań.

Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 28 900 460 złotych dotacji. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 19 krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2020 roku.

Wyniki Kulturalne Pomosty 2020