Wyniki naboru w programie Mov(i)e Flow - Polish Dance Short Films Showcase & Mentoring.

Program Mov(i)e Flow - Polish Dance Short Films Showcase & Mentoringwyniki naboru

To program Instytut Adama Mickiewicza i fundacji M for Culture wspierający polskich twórców z obszaru tańca współczesnego. Program łączy w sobie ideę konkursu, edukacji, promocji i dystrybucji polskich filmów tańca i filmów artystycznych na międzynarodowych festiwalach filmowych. W październiku 2021 roku został ogłoszony otwarty nabór do konkursu, który cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem wśród artystów związanych z tańcem współczesnym. Zgłoszono 78 filmów.  Do kolejnego etapu, konsultacji mentoringowych jury w składzie: Katarzyna Leśniak, Regina Lissowska – Postaremczak, Daria Woszek,  Marcin Pieńkowski oraz Krzysztof Sołek wskazało 15 filmów. Spośród nich wybrano 5 filmów finałowych:

Anna Bajjou - „Escape room”

Maria Bijak - „Szpule”

Agnieszka Borkowska - „Manifest kobiety żywej”

Paulina Święcańska - „EDGE”

Magdalena Zielińska  - „You wanted rivers”

Elementem, który wyróżnia projekt są konsultacje mentoringowe  mające ogromną wartość dla twórców. Jest to wiedza, która pozwoli artystom przygotować kolejne filmy uwzględniając uwagi przekazane przez jurorów, tak aby kolejne produkcje, tak pod względem choreografii, jak i filmowania osiągały wysoki poziom realizacji.

 

Piątka finalistów przekazuje swój film pod opiekę specjalistów, którzy wysyłają materiał na kilkanaście wybranych festiwali filmowych m.in. Leeds International Film Festival, Mexico City Videodance Festival, Paris Art and Movie Awards, PAMA, Versatility Dance Festival, Berlin Revolution Film Festival,  Utah Dance Film Festival – FilmFreeway,  New Renaissance Film Festival, finansując akredytacje, zapewniając obsługę graficzną i promocyjną filmu. Finaliści programu otrzymują wsparcie promocyjne, dystrybucyjne i organizacyjne.

Partnerami projektu są Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz operatorzy programu  „Przestrzenie Sztuki” – z Łodzi, Fundacja Materia, oraz z Kielc, Kielecki Teatr Tańca.