Zagraj to! (1/2020). WYNIKI NABORU

Dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia do programu Zagraj to! 2020.

W otwartym naborze wyłoniono trzech artystów w kategorii Artysta i jednego managera w kategorii Delegat. Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję, w której skład wszedł zespół programu Don’t Panic! We’re from Poland: Michał Hajduk, Renata Kamola, Karolina Małaczek, Anna Żukowska, a także ekspert zewnętrzny – Dávid Bali – inicjator oraz członek zarządu węgierskiego programu eksportu muzyki HOTS (Hungarian Oncoming Tunes).

Lista wnioskodawców, których wnioski oceniono pozytywnie:

Wnioskodawcy reprezentujący artystów:

  1. Kurpisz Impresariat reprezentujący artystę: Paula i Karol. Dofinansowanie częściowe w wysokości 11 000 zł brutto. 
  2. Piotr Maślanka Agencja Koncertowo-Wydawnicza Karrot Kommando reprezentująca artystę: LXMP. Dofinansowanie częściowe w wysokości 10 000 zł brutto.
  3. MAREK KALIŃSKI JEŚĆ reprezentujący artystę: Nanook of the North. Dofinansowanie częściowe w wysokości 8 000 zł brutto.

 

 Wnioskodawcy – managerowie i promotorzy muzyczni:

  1. Tomasz Handzlik – zakup biletu lotniczego w związku z udziałem w Toronto Jazz Festival.

 

Informacji dotyczących wsparcia aplikacji złożonych przez ww. podmioty oraz informacji dotyczących niezbędnych formalności koniecznych do zawarcia stosownych umów udzieli za pośrednictwem poczty elektronicznej Anna Żukowska ([email protected]).

Wszelkie pytania dotyczące wyników naboru prosimy kierować na adres mailowy: [email protected] lub na numer telefonu: +48 22 447 61 51.

Gratulujemy!