Zagraj to! 2019 – druga edycja. WYNIKI NABORU

Dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia do programu Zagraj to! 2019.

W otwartym naborze wyłoniono sześciu artystów w kategorii Artysta i dwóch menadżerów w kategorii Delegat.  Wszystkie otrzymane wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję, w której skład wchodził zespół programu Don’t Panic! We’re from Poland: Barbara Feliga, Michał Hajduk, Anna Żukowska, Renata Kamola oraz Krzysztof Halicz (przewodniczący komisji) a także eksperta zewnętrznego – Gunę Zučika – menadżerkę muzyczną z Łotwy i członkinię zarządu Music Export Latvia.
 

Lista wnioskodawców, których wnioski oceniono pozytywnie:

Wnioskodawcy reprezentujący artystów:

  1. Qunabu Multimedia Rafał Wojczal reprezentujący artystę: Trupa Trupa. Dofinansowanie częściowe w wysokości 11500 zł brutto. 
  2. K7 Music GMBH  reprezentująca artystkę: Hania Rani. Dofinansowanie częściowe w wysokości 11500 zł brutto
  3. Twelve Melodies  reprezentujący artystę: Adam Bałdych Quartet. Dofinansowanie częściowe w wysokości 11500 zł brutto
  4. Porost MR Sp Zoo reprezentująca artystę Sunnata. Dofinansowanie częściowe w wysokości 9500 zł brutto
  5. Coastline Bookings reprezentujący artystkę: Resina. Dofinansowanie częściowe w  wysokości 9500 zł brutto
  6. Szymon Kozłowski reprezentujący artystę Peter J. Birch. Dofinansowanie częściowe w wysokości do kwoty 6000 złotych brutto przeznaczone na wykup biletu lotniczego.
     

 Wnioskodawcy – menadżerowie i promotorzy muzyczni:

  1. Daniel Ryciak – dofinansowanie do kwoty 1300 złotych brutto przeznaczone na wyjazd na European Jazz Conference (zakup biletu lotniczego i zwrot kosztów zakupu akredytacji)
  2. Przemysław Strączek  - dofinansowanie do kwoty 1300 złotych brutto przeznaczone na wyjazd na European Jazz Conference (wykupienie rezerwacji hotelowej na czas wydarzenia i zwrot kosztów zakupu akredytacji)

 

Informacji dotyczących wsparcia aplikacji złożonych przez ww. podmioty oraz informacji dotyczących niezbędnych formalności koniecznych do zawarcia stosownych umów udzieli za pośrednictwem poczty elektronicznej Krzysztof Halicz ([email protected]).

We wtorek, 6 sierpnia 2019 w godzinach 16.00 – 18.00 pod numerami telefonu: +48 602 611 658 oraz +48 503 116 497 będzie można omówić wnioski, które nie otrzymały dofinansowania. Jeśli zaistnieje taka potrzeba uruchomiony zostanie także dodatkowy dyżur, innego dnia.
 

Gratulujemy!