Zagraj to! 2019 – pierwsza edycja. WYNIKI NABORU

Dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia do programu Zagraj to! 2019.

W otwartym naborze wyłoniono w sumie sześciu artystów i dwoje menadżerów.  Wszystkie otrzymane wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję, w której skład wchodził zespół programu Don’t Panic! We’re from Poland w składzie: Barbara Feliga, Michał Hajduk, Krzysztof Halicz (przewodniczący komisji), Anna Żukowska oraz eksperta zewnętrznego – Nuno Saraivę  – szefa portugalskiego biura eksportu muzyki „Why Portugal?”

Lista wnioskodawców, których wnioski oceniono pozytywnie:

Wnioskodawcy reprezentujący artystów:         

  1. Qunabu Multimedia Rafał Wojczal - reprezentujący artystę: Trupa Trupa. Dofinansowanie pełne w wysokości 20 000 zł brutto. 
  2. Adam Byczkowski - reprezentujący artystę: Better Person. Dofinansowanie częściowe w wysokości 3 664 zł brutto przeznaczone na zakup biletu lotniczego i zwrot kosztów zakwaterowania. 
  3. Agata Kulis Pro Music - reprezentujący artystkę: Agata Kuliś. Dofinansowanie częściowe w wysokości 9 905 zł brutto przeznaczone na transport i usługi agencji PR. 
  4. Łukasz Piotrowicz Art 4 you - reprezentujący artystę Kamil Piotrowicz Sextet. Dofinansowanie częściowe w wysokości 15 000 zł przeznaczone na zakup biletów lotniczych.
  5. C&C Bookings Rafał Cały - reprezentujący artystę: Manoid & Pysh. Dofinansowanie częściowe w  wysokości 2 500 zł brutto przeznaczone na usługi agencji PR.
  6. Paper Stick Alicja Pałka - reprezentująca artystę Cinemon. Dofinansowanie częściowe w wysokości 10 000 złotych brutto przeznaczone na wykup biletów lotniczych.

 Wnioskodawcy – menadżerowie i promotorzy muzyczni:

  1. Rafał Cały - dofinansowanie częściowe - 3 600 złotych brutto przeznaczone na wyjazd na Amsterdam Dance Event.
  2. Karolina Juzwa  - dofinansowanie pełne – 1 000 złotych brutto dotyczące wyjazdu na festiwale Rabobank Amersfoot Jazz Festival oraz World Jazz Conference.

 

Informacji dotyczących wsparcia aplikacji złożonych przez ww. podmioty oraz informacji dotyczących niezbędnych formalności koniecznych do zawarcia stosownych umów udzieli za pośrednictwem poczty elektronicznej Krzysztof Halicz ([email protected]).

We wtorek 19 marca 2019 w godzinach 16.00 – 18.00 pod numerem telefonu:  +48576196176  będzie można omówić wnioski, które nie otrzymały dofinansowania. Jeśli zaistnieje taka potrzeba uruchomiony zostanie także dodatkowy dyżur, innego dnia.

 

 Gratulujemy!