Adam Gajderowicz

Adam Gajderowicz

Adam Gajderowicz

Kierownik Wydziału Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Ukończył indywidualne studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem oraz studia MBA dla kadry HR na Akademii Leona Koźmińskiego.Pracował na stanowiskach liniowych i menedżerskich odpowiadających za zarządzania zasobami ludzkimi i talentami, w firmach doradczych i medialnych – w tym w Agorze S.A. gdzie spędził ponad 5 lat oraz Telewizji Polskiej S.A., w której przepracował niemal 15 lat.