Agnieszka Pietraszewska

Agnieszka Pietraszewska

p.o. Kierownika Wydziału Zarządzania Wiedzą

TEL: 22 44 76 139