Barbara Krzeska

Barbara Krzeska

Barbara Krzeska

Zastępca Dyrektora

Doświadczenie w obszarze promocji kultury polskiej za granicą zdobywała m. in. w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, gdzie pracowała w latach 2006 - 2008. Od 12 lat związana jest z Instytutem Adama Mickiewicza. Początkowo zaangażowana była w koordynację komunikacji Polska! Year. Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektami. Na przestrzeni lat odpowiedzialna była m. in. za stworzenie i rozwój programu promocji polskiego wzornictwa na świecie (2013 - 2020)  oraz prowadzenie Wydziału Komunikacji (2013 - 2018). W minionym roku zarządzała także programem Visual Poland.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, programowaniu i realizacji projektów zarówno w środowisku międzynarodowym, jak i z partnerami w Polsce oraz w komunikacji projektów w mediach zagranicznych. Na przestrzeni lat odpowiadała także za stworzenie strategii promocji polskiego designu, koordynację powstawania strategii komunikacyjnych dla projektów oraz za rebranding IAM w 2013 roku. To wszystko składa się na  szeroką wiedzę i doświadczenie w promocji polskiej kultury za granicą oraz w budowaniu i utrzymywaniu relacji z partnerami.  
Z wykształcenia jest psychologiem społecznym i amerykanistką. Jest także absolwentką London School of Public Relations oraz studiów podyplomowych z audience development,.