Michał Szostek

Michał Szostek

P.o. Kierownika Wydziału Zarządzania Wiedzą

TEL: 22 44 76 199