Oksana Shahramanyan

Oksana Shahramanyan

MENEDŻER MEGAPROJEKTÓW RUMUNIA