Olga Wysocka

Olga Wysocka

zastępca dyrektora /urlop/

tel: 22 44 76 109

Politolog, menedżer kultury, od 1 sierpnia 2014 pełni obowiązki zastępcy dyrektora IAM. Związana z Instytutem od 2008 roku. W latach 2009-2012 była menedżerem Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE, największego dotychczas projektu zrealizowanego przez Instytut. Obecnie zarządza projektem Turcja i do jego zakończenia będzie łączyć obie funkcje.
Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Wolnym Uniwersytecie Berlin. W latach 2001-2004 pracowała w Instytucie Polskim w Berlinie. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskała w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji za pracę "Populism - the Polish Case". Jest laureatką stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Autorka artykułów i opracowań nt populizmu, demokracji oraz promocji i zarządzania kulturą.