Urszula Penczek

Urszula Penczek

Zastępca Dyrektora

Menedżer, wykładowca akademicki, urzędnik państwowy. Od 14 lipca 2020 r. zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. 

Ukończyła studia o specjalnościach zarządzanie kulturą oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest też absolwentką Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM, a także studiów podyplomowych w zakresie dyplomacji kulturalnej Collegium Civitas oraz Akademii Dziedzictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przez ponad 12 lat pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie jako naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Zagranicą odpowiadała za nadzór nad instytucjami kultury oraz programy promujące kulturę polską za granicą. Ponadto była liderem projektu „Budowa zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą”  realizowanego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz odpowiadała za koordynację programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie UE. 

Posiada certyfikaty Prince 2 Practitioner Examination oraz MSP Foundation. 

Otrzymała odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej.