Zostało podpisane porozumienie pomiędzy IAM a Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Dziś zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a Instytutem Adama Mickiewicza mające na celu stworzenie form organizacyjnych dla upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski za granicą.

Porozumienie podpisali Krzysztof Olendzki (po lewej), dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza oraz Marcin Adamczewski (po prawej), dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.