1/ZW/2019/1 Świadczenie usług tj. analiz i badań, zarządzania wiedzą, ewaluacji wizyt studyjnych, pozyskiwania danych ze źródeł zewnętrznych (zastanych i zamawianych) w Wydziale Zarządzania Wiedzą Instytutu Adama Mickiewicza

Status: 
Ogłoszone
Pobierz materiały
Opublikowano: 2019.01.16 14:30
Aktualizacja: 2019.01.16 14:30
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch