Performance „Rzeźbiary” na Aerowaves Spring Forward Festival

„Rzeźbiary”, praca Weroniki Pelczyńskiej i Magdy Fejdasz, to awangardowe połączenie choreografii ze sztukami wizualnymi, a szczególnie rzeźbą. Performance będzie można zobaczyć 23 marca podczas festiwalu Spring Forward organizowanego przez europejską sieć choreograficzno-taneczną Aerowaves. Praca choreograficzna powstała jako dialog z wystawą Muzeum Narodowego w Warszawie – „Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku”. 

Dwie choreografki, Weronika Pelczyńska i Magda Fejdasz, stworzyły performatywne studium kobiecej więzi i podmiotowości. Podążając śladami pionierek XIX-wiecznej rzeźby i łączącego je siostrzeństwa, wykorzystują własne ciała jako przedmiot wzajemnej kreacji. Przywołują publicznie i somatycznie twórczość polskich i francuskich mniej rozpoznawalnych w kanonie sztuki artystek m.in.: Toli Certowicz, Hélène Bertaux, Antoniny Rożniatowskiej, Marii Gerson-Dąbrowskiej, Jadwigi Łubieńskiej oraz Camille Claudel, które swoją pracą utorowały drogę kolejnym pokoleniom kobiet w sztuce. „Rzeźbiary” to zaproszenie publiczności do uczestniczenia w działaniu i doświadczania rzeźby przez pryzmat choreografii.

Tak o projekcie mówi Weronika Pelczyńska wywiadzie dla Culture.pl:

„Chciałabym, aby «Rzeźbiary» stały się rodzajem chwilowej, cielesnej wystawy. W ten sposób myślimy o choreografii – jako społeczno-kulturowym archiwum, które może przywracać publicznie pamięć, w tym przypadku pamięć o sztuce rzeźby kobiecej. «Rzeźbiary» na poziomie formy przywołują twórczość polskich rzeźbiarek. Znajomi widzowie i widzki mówili, że dzięki temu działaniu na poziomie somatycznym zapamiętali niektóre prace lub że dzięki rytmowi «ha ha ha» (te sylaby śpiewamy w ramach choreografii) zapamiętali niektóre nazwiska czy tytuły prac. Takie efemeryczne wystawy mogłyby być czymś cennym nie tylko dla artystek i artystów choreografii, ale i dla samych instytucji kultury jako nowa forma działań edukacyjnych, integrujących pamięć na poziomie ciała. Praca bowiem zaprasza do tworzenia i uczestnictwa w sztuce”. 

Performance został wybrany do grona 20 najlepszych prac choreograficznych w Europie, które zostaną zaprezentowane podczas festiwalu Aerowaves Spring Forward Festival 2024. Tę odsłonę „Rzeźbiar” w niemieckim Mainz przedstawią Weronika Pelczyńska i Monika Szpunar, należące do inicjatywy choreograficznej Praktyki Siostrzeństwa, która powstała w 2019 roku jako efekt współpracy twórczyń z dziedzin choreografii, teatru i nauki. 

Aerowaves to centrum odkrywania tańca w Europie. Zajmuje się poszukiwaniem i wspieraniem młodych artystów tańca oraz promowaniem ich twórczości międzynarodowo. Aerowaves posiada sieć partnerów w 34 krajach, która umożliwia młodszym choreografom zaprezentowanie swoich nowatorskich prac zupełnie nowej publiczności.

Prezentacja performance’u podczas Spring Forward Festival organizowanego przez sieć Aerowavesodbywa się dzięki wsparciu Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei.

 

Kontakt dla mediów

[email protected]