SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA w 2020 r