Katarzyna Krakowiak i Fundació Mies van der Rohe zapraszają do wspólnej pracy nad kompozycją architektoniczno-językową

Katarzyna Krakowiak i Fundació Mies van der Rohe zapraszają do wspólnej pracy nad kompozycją architektoniczno-językową – wielogłosem słów nadesłanych w ramach otwartego naboru, który wypełni Pawilon Miesa van der Rohe w Barcelonie.

zdjęcia: Anna Mas

Krakowiak jest pierwszą polską artystką zaproszoną przez Fundację Miesa van der Rohe do zrealizowania działania w Pawilonie.

Architektura zaczyna się od słowa . Architektura komponowana wspólnie.

Kompozycja powstająca w warunkach trwającej obecnie społecznej izolacji stanie się głosem wspólnego życia, pytaniem o stan wspólnoty i jej przyszłość, o jej otwartość, wolność, kreatywność. Wołaniem o nadzieję w świecie, w którym nie da się już wrócić do tego, co było wcześniej, a czas, kiedy „będzie już po wszystkim” nigdy nie nadejdzie. Nie odkładajmy więc życia na później. Bądźmy i działajmy razem teraz.

W ramach artystycznego działania pytam : 

Jakie słowo chcielibyście zachować? 

Za jakie słowo chcielibyście wziąć odpowiedzialność? 

Jakie słowo chcielibyście wnieść do naszego

wspólnego życia?”

Uczestnicy zapraszani są do przesłania nagrania audio  wybranego przez nich słowa, a także uzasadnienia w formie pisemnej notatki.

Zacierające granicę między językiem architektury i architekturą języka działanie ukazuje architekturę jako kontinuum. Jest ona czasownikiem niedokonanym – jej oddziaływanie nigdy nie ustaje. Wraz z uczestnikami projektu Krakowiak komponuje architekturę, która mówi, otwierając przestrzeń refleksji nad architekturą, językiem oraz stanem i przyszłością naszej wspólnoty. Jest to przestrzeń różnorodności i różnicy. Przestrzeń przekładu między językami uczestników projektu oraz między strukturami architektonicznymi i językowymi. Przestrzeń, której horyzont nieustannie rozszerza się w nieznanych kierunkach.

Zgłoszenia możecie wysyłać do 22 lipca na adres [email protected], więcej informacji w artykule 

Kuratorzy projektu:

Marcin Szczelina , Ivan Blasi (Fundació Mies van der Rohe)

 Współorganizator projektuInstytut Adama Mickiewicza. Partner: Polski Instytut Kultury w Madrycie.