Kolejny nabór do Zagraj to! 2019

Don’t Panic! We’re from Poland, działający w Instytucie Adama Mickiewicza od ponad dziesięciu lat, po raz siódmy ogłasza otwarty nabór do programu „Zagraj to!”.

Program skierowany jest do przedstawicieli polskiej branży muzycznej, którzy pragną rozwijać współpracę z zagranicznymi partnerami oraz zaprezentować się międzynarodowej publiczności na najważniejszych targach, konferencjach i festiwalach muzycznych na świecie w ramach długofalowego planu działania na rynkach zagranicznych.

Nabór przeznaczony jest zarówno dla artystów, jak i menedżerów oraz promotorów związanych z polską muzyką aktualną obejmującą następujące gatunki muzyczne: jazz, muzyka alternatywna, elektroniczna, popularna, tradycyjna, muzyka świata oraz gatunki pokrewne do wyżej wymienionych.
 

W ramach programu „Zagraj to!”, można ubiegać się o wsparcie finansowe w dwóch kategoriach naboru otwartego:

1) Zagraj to! – delegat

Pierwsza kategoria programu skierowana jest do przedstawicieli polskiej branży muzycznej, w tym menedżerów muzycznych, promotorów i wydawców, którzy chcą promować swoich artystów za granicą, rozszerzać swoją sieć dystrybucji, podejmować współpracę z międzynarodowymi partnerami poprzez udział w międzynarodowych targach i konferencjach branżowych. Program ma za zadanie promować tych reprezentantów polskiej branży muzycznej, którzy mają przemyślaną strategię kariery artysty lub firmy, którą reprezentują, na rynkach zagranicznych.

 Aplikujący ubiegać się mogą o wsparcie na pokrycie części kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach branżowych, takich jak koszty akredytacji, a także opcjonalnie transportu lub noclegu.
 

2) Zagraj to! – artysta

Druga kategoria programu skierowana jest do artystów i menedżerów mających już zaplanowany konkretny projekt związany z rozwojem kariery polskiego artysty na wybranym przez siebie rynku (lub rynkach) za granicą, do którego realizacji potrzebują dodatkowego wsparcia. Program ma za zadanie wspierać te projekty, które wpisują się w długofalową strategię rozwoju kariery zagranicznej artysty. Wnioskodawcy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe m.in. tras koncertowych, pojedynczych ważnych koncertów (np. występów na ważnych festiwalach), sfinansowanie działań promocyjnych, oraz innych działań służących efektywnemu budowaniu pozycji rynkowej artysty za granicą. Projekt, którego dotyczy wniosek, powinien posiadać potwierdzonych partnerów. Od zgłaszających wymagany jest także wkład finansowy w wysokości min. 20 % wartości wnioskowanego wsparcie Instytutu. Wnioskodawca musi posiadać działalność gospodarczą. W przeciwnym przypadku, Wnioskodawca może być reprezentowany przez inną firmę na podstawie pełnomocnictwa dołączonego do wniosku (więcej informacji w regulaminie).
 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt wprowadzenia nowych formularzy zgłoszeniowych w formie ankiety on-line. Wnioski złożone na formularzach używanych podczas poprzednich naborów nie będą przyjmowane. ZALECAMY SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROGRAMU. WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW REGULAMINU.

>>> Aplikujący do kategorii Zagraj to! – delegat wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://bit.ly/2MW8Mkm

>>> Aplikujący do kategorii Zagraj to! – artysta wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: http://bit.ly/2Fg0oWF
Do formularza należy dołączyć: skróconą wersję zgłoszenia w wersji anglojęzycznej, kosztorys oraz pełnomocnictwo, w przypadku, gdy artysta nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

Zagraj to! - delegat

Regulamin_delegat

Formularz poglądowy_delegat

 

Zagraj to! - artysta

Regulamin_artysta

Formularz poglądowy_artysta

Załącznik 1_Kosztorys

Załącznik 2_Formularz w języku angielskim

 

*************** Na zgłoszenia czekamy od 19 czerwca do 17 lipca 2019 roku do godziny 23:59. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 lipca 2019 roku na stronie: www.iam.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected]. ***************************