Otwarty nabór do Zagraj to! 2020

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie gości i partnerów Instytutu Adama Mickiewicza (IAM), w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, IAM w ramach otwartego naboru „Zagraj to!” podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania rozpatrywania wniosków, które dotyczą destynacji względem, których Główny Inspektor Sanitarny lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca podróży.

Równocześnie, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, IAM będzie informował na bieżąco o ewentualnych dalszych zmianach w zakresie realizacji otwartego naboru „Zagraj to!”.

 

„Zagraj to!” jest konkursem skierowanym do przedstawicieli polskiej branży muzycznej, realizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu Don’t Panic! We’re from Poland. Nabory realizowane są dwa razy w roku i dotyczą projektów realizowanych w bieżącym roku kalendarzowym. 

Program dedykowany jest przedstawicielom polskiej branży muzycznej, którzy pragną rozwijać współpracę z zagranicznymi partnerami oraz zaprezentować się międzynarodowej publiczności na najważniejszych światowych targach, konferencjach i festiwalach muzycznych w ramach długofalowego planu działania na rynkach zagranicznych.

Nabór przeznaczony jest zarówno dla artystów, jak i menedżerów oraz promotorów związanych z polską muzyką aktualną obejmującą następujące gatunki muzyczne: jazz, muzyka alternatywna, elektroniczna, popularna, tradycyjna, muzyka świata oraz gatunki pokrewne do wyżej wymienionych.

W ramach programu  „Zagraj to!” można ubiegać się o wsparcie finansowe w dwóch kategoriach naboru otwartego:

 

Zagraj to! – delegat

Pierwsza kategoria programu skierowana jest do przedstawicieli polskiej branży muzycznej, w tym menedżerów muzycznych, promotorów i wydawców, którzy chcą promować swoich artystów za granicą, rozszerzać swoją sieć dystrybucji, podejmować współpracę z międzynarodowymi partnerami poprzez udział w międzynarodowych targach i konferencjach branżowych. Program ma za zadanie promować tych reprezentantów polskiej branży muzycznej, którzy mają przemyślaną strategię kariery artysty lub firmy, którą reprezentują, na rynkach zagranicznych. 

Aplikujący ubiegać się mogą o wsparcie na pokrycie części kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach branżowych, takich jak koszty akredytacji, a także opcjonalnie transportu lub noclegu. 

 

Zagraj to! – artysta

Druga kategoria programu skierowana jest do artystów i menedżerów mających już zaplanowany konkretny projekt związany z rozwojem kariery polskiego artysty na wybranym przez siebie rynku (lub rynkach) za granicą, do którego realizacji potrzebują dodatkowego wsparcia. Program ma za zadanie wspierać te projekty, które wpisują się w długofalową strategię rozwoju kariery zagranicznej artysty. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. zagranicznych występów artysty, działań promocyjnych oraz innych działań służących efektywnemu budowaniu pozycji rynkowej artysty za granicą (szczegóły w regulaminie). 

Projekt, którego dotyczy wniosek, powinien posiadać potwierdzonych partnerów. Od zgłaszających wymagany jest także wkład finansowy w wysokości min. 20 % wartości wnioskowanego wsparcia Instytutu. Do programu nie zostaną zakwalifikowane projekty, które już się odbyły, lub takie, które zaczną się wcześniej niż 1 kwietnia 2020 roku. Natomiast część projektu objęta dofinansowaniem przez Instytut, musi zakończyć się nie później niż 30 listopada 2020 roku. Wnioskodawca musi posiadać działalność gospodarczą. W przeciwnym przypadku, Wnioskodawca może być reprezentowany przez inną firmę na podstawie pełnomocnictwa dołączonego do wniosku (więcej informacji w regulaminie).  

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aplikujący do kategorii Zagraj to! – delegat wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/ommndFVUMHsdHE9D6

Regulamin dla delegatów

 

Aplikujący do kategorii Zagraj to! – artysta wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/9xmumFVaY8vjxMvc6 Do formularza należy dołączyć: skróconą wersję formularza w wersji anglojęzycznej (załącznik 2), kosztorys oraz pełnomocnictwo, w przypadku, gdy artysta nie prowadzi działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat sposobu dostarczenia załączników znajdują się w regulaminie konkursu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt wprowadzenia nowych formularzy zgłoszeniowych w formie ankiety on-line. Wnioski złożone na formularzach używanych podczas poprzednich naborów nie będą akceptowane. 

Regulamin dla artystów

Wstępny kosztorys

Załącznik 2 - Formularz w języku angielskim

 

Na zgłoszenia czekamy do 17 lutego 2020 roku włącznie (do godziny 23.59) . Wnioski niekompletne (tj. bez dołączonych wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu 28 lutego 2020 roku na stronie: www.iam.pl

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROGRAMU. WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW REGULAMINU.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected].