Kultura Polska na Świecie

Program "Kultura polska na świecie" skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego (zakładka "Złóż wniosek"). Wnioski oceniane są podczas posiedzeń komisji programu, które odbywają się raz w miesiącu.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Regulamin

pobierz_wzor_pelnomocnictwa_2015.doc

Pobierz Wzór karty rozliczenia

Ważne informacje

 • Wnioski mogą być konsultowane z koordynatorem programu i korygowane przez wnioskodawcę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.
 • Instytut nie dofinansowuje kursów mistrzowskich, kursów doskonalących, warsztatów, rezydencji, stypendiów naukowych, staży oraz wizyt studyjnych.
 • Wnioski mogą być składane jedynie przez osoby fizyczne będące obywatelami polskimi.
 • Dopuszcza się złożenie  wniosku grupowego w imieniu niezależnej grupy artystycznej liczącej do 10 osób (np. zespołu muzycznego), która jest autorem jednego dzieła artystycznego w ramach działania całej grupy łącznie. Jeśli Wnioskodawcy są autorami poszczególnych elementów projektu, realizującymi własne działania każdy w imieniu własnym, a nie grupy, powinni złożyć wnioski indywidualne. Menadżer zespołu nie jest członkiem grupy.
 • Akceptowane są rekomendacje od zagranicznych partnerów  napisane w języku angielskim.
 • Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia do Instytutu Adama Mickiewicza podpisanego oryginału sprawozdania merytorycznego w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania.
 • W przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie (najpóźniej do 14 dni od zakończenia realizacji zadania) dokumentów niezbędnych do rozliczenia, Beneficjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 • Rozliczenie dofinansowania trwa do 4 - 5  tygodni od dnia dostarczenia do siedziby Instytutu poprawnych dokumentów.
 • Podróż własnym samochodem rozliczana jest zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem używanym do obliczenia kosztów podróży służbowej (kilometrówka), ale do kwoty przyznanej przez komisję.
 • Instytut nie refunduje żadnych kosztów poniesionych przed rozpatrzeniem wniosku.
 • Bilety lotnicze muszą być kupione za pośrednictwem Instytutu, ale po dopełnieniu formalności tj. po dostarczeniu do siedziby Instytutu podpisanego oryginału wniosku i podpisanych oryginałów pełnomocnictw w przypadku wniosku grupowego (wersja papierowa dokumentów).
 • Instytut nie dofinansowuje kosztów transportu komunikacją miejską, w tym dojazdów z i na lotnisko.

Terminy naborów i posiedzeń komisji

Najbliższe posiedzenie komisji programu odbędzie się:

- 10 sierpnia 2017 r. , nabór wniosków do dnia 21 lipca 2017 r.

Kontakt

Konsultacje i informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 13.00 oraz 15.00 - 16.00 z wyłączeniem dni, w których odbywają się posiedzenia komisji oraz następujących po nich 3 dni roboczych.

 

 

Opublikowano: 2013.08.12 09:48
Aktualizacja: 2017.07.17 17:18
Autor: Sylwia Wysłowska
Wprowadzenie: Sylwia Wysłowska