Nabór CLASSICAL:NEXT 2019. Polscy menedżerowie i promotorzy na najważniejszych targach muzyki klasycznej w Europie

CLASSICAL:NEXT, Rotterdam, 15-18 maja 2019

Menedżerowie i promotorzy na najważniejszych targach muzyki klasycznej w Europie

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza kolejny otwarty nabór delegatów na targi muzyczne Classical:NEXT, które odbędą się w dniach 15-18 maja 2019 r. w Rotterdamie.

Mając na uwadze potrzebę rozwoju polskiego rynku muzyki klasycznej oraz promocji jego potencjału za granicą, Instytut Adama Mickiewicza po raz trzeci organizuje stoisko polskie na Classical:NEXT i oferuje akredytacje na to prestiżowe wydarzenie. Nabór adresowany jest do tych organizatorów życia muzycznego (zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych), którzy pragną promować polskich artystów za granicą, rozszerzać sieć kontaktów i dystrybucji, podejmować współpracę z międzynarodowymi partnerami, a przede wszystkim mają przemyślaną wizję międzynarodowej obecności artysty, produktu lub firmy/instytucji, które reprezentują. Osoby wyłonione w naborze zostaną zaproszone do wzięcia udziału w targach Classical:NEXT, jako członkowie polskiej delegacji.

Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego 2019 roku, do godz. 10:00.

Classical:NEXT łączy formułę targów i konferencji branżowej. Stwarza uczestnikom możliwość swobodnych spotkań z najważniejszymi przedstawicielami międzynarodowego środowiska muzycznego, sieciowania, udziału w licznych konferencjach tematycznych i śledzenia najnowszych trendów w branży (w tym zastosowania nowych technologii w muzyce klasycznej).

W 2018 roku wydarzenie zgromadziło około 1300 delegatów reprezentujących 750 firm i instytucji z 48 krajów, w tym: artystów, agentów koncertowych, przedstawicieli wytwórni płytowych, wydawców, agencji muzycznych, dystrybutorów, producentów, przedstawicieli mediów i instytucji artystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące targów, w tym opinie uczestników poprzednich edycji oraz listę osób i instytucji, które będzie można spotkać w Rotterdamie w tym roku, dostępne są na stronie www.classicalnext.com.

Jak się zgłosić?

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.iam.pl) i przesłanie go na adres: [email protected] do 25 lutego 2019 roku, do godz. 10:00. Wszystkie otrzymane aplikacje zostaną poddane ocenie przez komisję, składającą się z osób wskazanych przez IAM.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 5 marca 2019 roku na stronie www.iam.pl. Zakres wsparcia IAM określa regulamin zamieszczony na stronie www.iam.pl, z którym wnioskodawca zobowiązany jest się zapoznać. Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod numerem telefonu: 22 44 76 196 lub pod adresem [email protected]