PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2020

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza nabór do programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty” na rok 2020. Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Kierowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne przygotowane we współpracy z partnerami z 19 krajów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, „Wytyczne programowe”. Współpraca z partnerem zagranicznym, w oparciu o potwierdzający ją dokument, jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

Program nie przewiduje refundacji kosztów, wydatki po stronie dofinansowania IAM będą uznawane od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15:59. Wnioski można  składać  poprzez system Witkac. W zakładce Konkursy  na stronie www.witkac.pl znajduje się konkurs „Kulturalne pomosty”.  

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz:

tel. +48 22 447 61 29;  e-mail: [email protected]