PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2019 - WYNIKI.

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2019. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2017 – 2022.

Nadesłano 161 wniosków, z czego 146 poprawnych formalnie oceniono według kryterium organizacyjnego, strategicznego i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 51 zadań.
Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 28 499 573 złotych dotacji, w tym we wnioskach poprawnych formalnie – o 24 906 073 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4 430 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” mają być realizowane w 18 krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2019 roku.

 

KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2019

 

INFORMACJA O NABORZE

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza Kulturalne pomosty  był prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w załaczniku WYTYCZNE PROGRAMOWE 2019 do REGULAMINU Wytyczne programowe do programu IAM „Kulturalne pomosty”, muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2019. Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca przy realizacji projektów polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.

Nabór do programu został zamknięty. Złożonych zostało 161 wniosków.