PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2020

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2020. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022.

Nadesłano 156 wniosków, z czego 153 wnioski poprawne formalnie oceniono według kryterium strategicznego

i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 49 zadań.

Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 28 900 460 złotych dotacji. Przyznano dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 19 krajach,

na trzech kontynentach, w terminie do końca 2020 roku.

KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2020

 

 

INFORMACJA O NABORZE

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza Kulturalne pomosty  jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w załączniku do Regulaminu - Wytyczne programowe do programu IAM „Kulturalne pomosty”, muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2020. Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca przy realizacji projektów polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.