Program Visual Poland

W roku 2018 Instytut Adama Mickiewicza powołał program, którego celem jest wpieranie międzynarodowego dialogu w dziedzinie kultury wizualnej. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie wyznacza nie tylko wartość jego sztuki, ale bezpośrednio stanowi o jej odziaływaniu. Nieprzypadkowa jest nazwa projektu, która odnosi się do tej sfery, której IAM w najbliższych latach pragnie poświęcić szczególną uwagę.

Działania w ramach VISUAL POLAND obejmą projekty wystawiennicze, szeroko rozumianą promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych, których efektem będą dedykowane im seminaria, sympozja i spotkania eksperckie. Ważnym elementem działalności programu jest też inicjowanie i wspieranie - we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami - publikacji związanych z polską kultura wizualną oraz ze sztuką regionu Europy Środkowo-Wschodniej, których ambicją jest wpisanie się we współczesny kanon literatury poświęconej sztuce.

Bezpośrednim celem projektu VISUAL POLAND jest odkrywanie, wprowadzanie i promowanie najważniejszych zjawisk polskiej kultury wizualnej na świecie. Taka filozofia jest naturalną konsekwencją globalizacji sztuki i odpowiedzią na potrzeby współczesnej kultury, w której zasadą i priorytetem jest wymiana wiedzy i doświadczeń. Jedynie skuteczne wpisanie się w konteksty światowego art-worldu pozwoli na powszechne dostrzeżenie i docenienie historycznego i współczesnego  dorobku polskich twórców, a tym samym na jego trwałe wpisanie w spuściznę światowego dziedzictwa kulturalnego.

Do zadań stanowiących o istocie projektu należy stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi, czego bezpośrednim efektem będzie obecność polskich artystów w uznanych wydarzeniach artystycznych rangi biennale. Kluczowe będzie bezpośrednie wparcie najzdolniejszych i najciekawszych osobowości polskiej sztuki, zaoferowanie im możliwości wyjazdów rezydencyjnych, kontaktów z kuratorami, krytykami, galeriami i innymi podmiotami, w których statucie znajduje się międzynarodowa artystyczna współpraca.

Program VISUAL POLAND będzie odnosił się również do prezentowania zjawisk i dokonań wybranych twórców polskiej historii sztuki. Wydaje się oczywiste i konieczne przypominanie, że polska sztuka XX w., mimo kontekstów politycznych,  niejednokrotnie stanowiła awangardę dla światowych trendów, niestety nie będąc rozpoznana jako część międzynarodowego kanonu.

Czego najlepszym świadectwem jest twórczość Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, których twórczość prezentowana była przez IAM i Muzeum Sztuki w paryskim Centre Georges Pompidou, haskim Gemeentemuseum i w Moderna Museet w Malmo.

Barbara Krzeska

Barbara Krzeska

Zastępca Dyrektora

Opublikowano: 2016.08.23 11:08
Aktualizacja: 2020.06.01 16:42
Autor: Karolina Babij
Wprowadzenie: admin