Promocja kultury polskiej za granicą 2013

 

Instytut Adama Mickiewicza pełni rolę instytucji zarządzającej dla Programu  Ministra KiDN  „Wydarzenia artystyczne - priorytet 5 - Promocja kultury polskiej za granicą”. Celem priorytetu jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących  projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych.

 

Wyniki naboru do priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą 2013

 

Zobacz wyniki - Promocja kultury polskiej za granicą 2013

Pobierz Wyniki naboru

Pobierz Wyniki naboru - lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

Pobierz Dofinansowania przyznane w trybie wieloletnim

 

Dokumenty

Pobierz Regulamin

Pobierz Wytyczne do oceny wniosków

Pobierz Wzór umowy

Pobierz Wzór umowy de minimis

Pobierz Wzór umowy cyklicznej

Pobierz Wzór raportu końcowego

 

Priorytety geograficzne

Priorytety geograficzne dla Programu Ministra KiDN „Wydarzenia artystyczne – priorytet 5 - Promocja kultury polskiej za granicą” na rok 2013 przedstawione według kolejności

1.    Kraje europejskie: Niemcy, Rosja, Francja, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Chorwacja
2.    Kraje Partnerstwa Wschodniego
3.    Kraje pozaeuropejskie: Indie, Chiny, kraje Ameryki Południowej

 

Wniosek wzorcowy

Pobierz Wniosek wzorcowy

 

Instrukcja krok po kroku od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

Pobierz Instrukcję krok po kroku od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

 

EBOI - obsługa techniczna

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta MKiDN
Pomoc techniczna:
tel. 61 624 00 88
poniedziałek-piątek w godzinach 8-16
[email protected]

Logotypy MKiDN

Logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępne są na stronie:

http://mkidn.gov.pl/

Kontakt

Bartosz Świetlicki

Starszy Specjalista Technologie Culture.media

tel: 22 44 76 149

 

 

 

 

 

Adres korespondencyjny:
Instytut Adama Mickiewicza
ul Mokotowska 25
00-560 Warszawa

Recepcja:
tel: 22 44 76 100
fax: 22 44 76 152