Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby do odbycia stażu w redakcji Culture.pl – w sekcji polskiej.

Portal Culture.pl prezentuje wysokiej jakości treści poświęcone polskiej kulturze oraz dociera z nimi online do szerokiej grupy odbiorców w Polsce, a przede wszystkim za granicą. W roku 2018 Culture.pl czytało ponad 6,5 miliona unikalnych odbiorców.

Culture.pl jest prowadzony w trzech językach: angielskim, rosyjskim i polskim. Informuje o najważniejszych zjawiskach w kulturze polskiej oraz o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Polsce i za granicą. To wszechstronne źródło wiedzy o twórcach i dziełach oraz publikowane na bieżąco recenzje, analizy i omówienia autorstwa profesjonalistów fascynujących się historią kultury, estetyką i poszczególnymi dziedzinami twórczości.  Przykładowe produkty multimedialne, które powstały pod marką Culture.pl, to przewodnik o kulturze polskiej pod zaborami "Where is Poland" (whereispoland.com), projekt podcastowy Stories From The Eastern West (culture.pl/en/stories-from-the-eastern-west), czy  spacery audio po Warszawie "Unseen" (unseensoundwalks.libsyn.com).

Zakres zadań:

- pisanie newsów o wydarzeniach kulturalnych na podstawie notek prasowych

- edycja i publikowanie treści na stronie Culture.pl/pl w systemie CMS

- tłumaczenie artykułów i podpisów do filmów z angielskiego na polski

Wymagania:

- dyspozycyjność

- status studenta/studentki

- zainteresowanie współczesną kulturą polską

- doskonała znajomość języka polskiego

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

- dodatkowym atutem będzie znajomość dowolnego systemu CMS

Oferujemy:

- zapoznanie się z pracą redakcji internetowej

- poznanie elementów procesu wydawniczego

- rozwinięcie umiejętności redagowania różnego typu treści

- możliwość zgłoszenia i realizacji kilku własnych pomysłów na publikację

 

Zgłoszenia – CV i kilka zdań na temat motywacji odbycia stażu prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 20 września 2019 roku, tytułując mail: „Staż_Culture”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2)            kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3)            Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)            Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)            W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6)            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8)            ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2019.09.11 12:45
Aktualizacja: 2019.09.11 12:45
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk