Archiwum

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2018. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2021.

Nadesłano 263 wnioski, z czego 233 poprawne formalnie oceniono według kryterium strategicznego i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 74 zadań.

Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 49 894 793 złotych dotacji, w tym we wnioskach poprawnych formalnie - 44 082 619 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 18 krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2018 roku.

Pobierz wyniki:

Wyniki naboru "Kulturalne pomosty" 2018