Zmiany w programie "KULTURALNE POMOSTY" 2020 informacja dla beneficjentów

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w programie dotacyjnym Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na  2020 rok zostały wprowadzone zmiany, które mają ułatwić  beneficjentom programu realizację dofinansowanych w programie zadań w warunkach obowiązywania stanu epidemii. 

Zmiany na rok 2020 obejmują:

  • możliwość wprowadzenia przez beneficjentów modyfikacji w projektach - zarówno merytorycznych jak i finansowych, np. realizację zadania online czy też zmniejszenie lub całkowitą rezygnację z zadeklarowanego wkładu własnego;
  • rozszerzenie wykazu kosztów kwalifikowanych o pozycje pozwalające na realizację projektów również on-line

Wszystkie zmiany w realizowanych zadaniach wymagają uzyskania zgody Dyrektor IAM. Powyższe zmiany nie dają możliwości ani przeniesienia realizacji zadania, ani też wydatkowania przyznanych środków w roku 2021.

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowany wykaz kosztów kwalifikowanych znajdą Państwo poniżej:

OGŁOSZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

w sprawie zmian w zakresie realizacji zadań finansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem w dniu 13 listopada 2019 r. przez Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza naboru do programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” na rok 2020, realizowanego w terminie do 16 grudnia 2019r.