IAM ogłasza otwarty nabór do tegorocznej edycji „Zagraj to!”

„Zagraj to!” jest konkursem Instytutu Adama Mickiewicza skierowanym do polskich artystów, celem wsparcia w strategicznym budowaniu swojej pozycji na zagranicznych rynkach.

Program dedykowany jest polskim artystom, którzy pragną rozwijać współpracę z zagranicznymi partnerami oraz zaprezentować się międzynarodowej publiczności na najważniejszych światowych targach, konferencjach i festiwalach muzycznych w ramach długofalowego planu działania na rynkach zagranicznych. Wnioskodawcy mają możliwość zgłoszenia zaplanowanego, konkretnego projektu związanego z rozwojem swojej kariery na wybranym rynku (lub rynkach) za granicą. Program ma za zadanie wspierać te projekty, które wpisują się w długofalową strategię rozwoju kariery zagranicznej artysty.

Nabór przeznaczony jest dla artystów reprezentujących dziedziny polskiej muzyki tradycyjnej, folkowej lub wyraźnie inspirujących się polską muzyką ludową w swojej twórczości oraz artystów z kręgu muzyki jazzowej i jej pochodnych.

Projekt, którego dotyczy wniosek, powinien posiadać potwierdzonych partnerów. Od zgłaszających wymagany jest także wkład finansowy w wysokości min. 20 % wartości wnioskowanego wsparcia Instytutu. Do programu nie zostaną zakwalifikowane projekty, które już się odbyły, lub takie, które zaczną się wcześniej niż 1  października 2021 roku. Natomiast część projektu objęta dofinansowaniem przez Instytut, musi zakończyć się nie później niż 12 grudnia 2021 roku. Wnioskodawca musi posiadać działalność gospodarczą. W przeciwnym przypadku, Wnioskodawca może być reprezentowany przez inną firmę na podstawie pełnomocnictwa dołączonego do wniosku (więcej informacji w regulaminie). 

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aplikujący wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny on-line pod linkiem: EUSurvey - Survey (europa.eu) do dnia 11 września 2021 roku do godziny 23:59. Wnioski złożone po czasie lub złożone na innym niż poniżej wskazanym formularzu nie zostaną wzięte pod uwagę. Prosimy o zapoznanie się z treścią formularza dostępną w formacie PDF przed rozpoczęciem jego wypełniania on-line. Wnioski niekompletne (tj. bez dołączonych wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA!  PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROGRAMU.

WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW REGULAMINU.

Link do formularza zgłoszeniowego on-line: EUSurvey - Survey (europa.eu)

Regulamin (pdf): Regulamin

Poglądowy formularz zgłoszeniowy (pdf): Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 (excel): Wzór kosztorysu

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 22 września 2021 roku na stronie iam.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected]