Specjalista z zakresu budżetowania i kontroli finansowej

Instytut Adama Mickiewicza (Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych / Sekcja Finansowa) poszukuje specjalistów w sprawach finansowych do świadczenia usług z zakresu budżetowania i kontroli finansowej.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Zakres świadczonych usług będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury,
 • sprawdzanie i weryfikowanie wniosków, umów i dokumentów finansowych pod względem zgodności z zaplanowanymi kosztorysami projektów oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań w projektach,
 • współpracę z menedżerami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów realizacji projektów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektów,
 • wsparcie menedżerów przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IAM procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki związane z ekonomią i finansami,
 • doświadczenia w administrowaniu budżetem, planowaniu i rozliczaniu budżetów projektowych,
 • doświadczenia w pracy z umowami i dokumentami księgowymi,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • zdolności analitycznych i dbałości o szczegóły,
 • wysokich umiejętności efektywnego angażowania się w wiele działań i pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • znajomości języka angielskiego an poziomie średnio zaawansowanym,
 • doświadczenie w zakresie planowania budżetów przedsięwzięć kulturalnych i rozliczaniu realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą.

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • współpracę z prestiżową instytucją realizującą projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki,
 • profesjonalne środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

CV  prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do 31 marca br.

W celu zaaplikowania prosimy kliknąć w poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=133be9d1e26f4a008bdda245961b6262

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email: [email protected],
 3.  
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy(w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.02.11 17:13
Aktualizacja: 2021.03.23 13:50
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Marta Dymek