Otwarty nabór do Zagraj to! 2019

ZAGRAJ TO!

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza otwarty nabór do kolejnej edycji Zagraj to! Program skierowany jest do przedstawicieli branży muzycznej, którzy pragną rozwijać współpracę z zagranicznymi partnerami i zaprezentować się międzynarodowej publiczności na najważniejszych targach, konferencjach i festiwalach muzycznych na świecie. 

Nabór przeznaczony jest zarówno dla artystów, jak i menadżerów oraz promotorów związanych z polską muzyką aktualną obejmującą następujące gatunki muzyczne: pop, rock, hip-hop, jazz, alternatywa, elektronika, muzyka taneczna, metal, muzyka eksperymentalna, folk, muzyka tradycji i źródeł, world music oraz gatunki pokrewne do wymienionych.

Na zgłoszenia czekamy od 8 lutego do 4 marca 2019 roku.

ZAGRAJ TO! JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

W ramach programu  Zagraj to! ubiegać się można o dofinansowanie w dwóch kategoriach naboru otwartego:

- pierwsza kategoria programu skierowana jest do menadżerów muzycznych, promotorów i wydawców muzycznych planujących nawiązanie i rozwój kontaktów za granicą na rzecz reprezentowanego artysty. Aplikujący ubiegać się mogą o wsparcie na pokrycie kosztów  związanych z udziałem w targach i  konferencjach, takich jak koszty akredytacji i noclegu.

Celem programu jest zaktywizowanie i wsparcie menadżerów i promotorów, którzy chcą promować swoich artystów za granicą, rozszerzać swoją sieć dystrybucji, podejmować współpracę z międzynarodowymi partnerami i przede wszystkim - mają przemyślaną wizję kariery artysty lub firmy, którą reprezentują.

 - druga kategoria programu skierowana jest do artystów i menadżerów mających już sprecyzowaną wizję i przygotowany plan działania na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie obejmuje wsparcie finansowe Instytutu zaplanowanych tras koncertowych, prezentacji na zagranicznych festiwalach, konferencjach i targach, jak również działań promocyjnych za granicą. Od zgłaszających wymagany jest wkład finansowy w wysokości min. 20 % wartości wnioskowanego wsparcie Instytutu.

Procedura zgłoszenia jest prosta - należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz kosztorys (dla artystów i menadżerów) dostępny poniżej i wysłać je na adres: [email protected] do dnia 4 marca 2019 roku do końca dnia (23.59) Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dn. 13 marca 2019 roku na stronie iam.pl.

 

ZAGRAJ TO! dla menadżerów i promotorów

REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy dla menadżerów i promotorów

Wzór sprawozdania z wyjazdu

 

ZAGRAJ TO! dla artystów i menadżerów

REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy dla artystów i menadżerów

Wstępny kosztorys