PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY"

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” prowadzony był 
w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022. 

Program skierowany był do podmiotów prawa polskiego: 
- organizacji pozarządowych, 
- samorządowych instytucji kultury 
 (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W ramach programu dotacyjnego „Kulturalne Pomosty” w latach 2018 – 2022 
dofinansowano  222 projekty kulturalne na łączną kwotę w wysokości 22 930 000,00 zł:

 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz:

tel. +48 22 447 61 29;  e-mail: [email protected]